W dniu 10.05.2024 r. Wójt Fabian Andrukajtis podpisał dwie umowy z ks. prob. Jarosławem Prusaczykiem oraz ks. prob. Sławomirem Wiśniewskim o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru, usytuowanym na terenie Gminy Lidzbark Warmińskim.

Dotacja dla Rzymskokatolickiej Parafii św. Barbary w Rogóżu wynosi 490 500,00 zł i jest przeznaczona na realizację zadania pn. „Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, jakim jest XVI w. Kościół p.w. św. Barbary w Rogóżu”. Kwota dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Polski Ład dla ww. zadania wynosi 480 000,00 zł.

Natomiast dotacja dla Rzymskokatolickiej Parafii św. Augustyna i św. Anny w Babiaku wynosi 511 000,00 zł i jest przeznaczona na realizację zadania pn. „Odbudowa organów Johanna Rohna w kościele pw. św. Augustyna i św. Anny w Babiaku”. Kwota dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Polski Ład dla ww. zadania wynosi 500 000,00 zł.

Dzięki pozyskanym środkom Kościoły w naszej gminie odzyskają dawny blask.

Print Friendly, PDF & Email