Gmina wiejska Lidzbark Warmiński to pierwszy samorząd z Warmii i Mazur, który podpisał umowę dofinansowania na utworzenie pracowni ekologicznej w jednej w swoich placówek oświatowych. W nowym roku szkolnym uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Runowie będą mogli cieszyć się z nowej pracowni klimatycznej.

Docelowo w naszym województwie powstaną 42 ekologiczne pracownie. Będzie to możliwe dzięki wsparciu z programu „Ekopracownie – zielone serce szkoły”. Środki na ten cel pochodzą z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Program wdrażany jest przez Wojewódzki  Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Pierwszą umowę podpisano 2 czerwca w siedzibie WFOŚiGW w Olsztynie.

– W naszej gminie mamy trzy szkoły podstawowe – mówił podczas spotkania Fabian Andrukajtis, wójt gminy Lidzbark Warmiński. – W placówce w Runowie uczy się około 100 uczniów. Chcemy, aby w przyszłości powstała kolejna pracownia w jednych z pozostałych szkół na naszym terenie.

Projekt budowy nowoczesnych ekopracowni w szkołach, realizowany przez WFOŚiGW w Olsztynie w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej, ma na celu kształtowanie postaw proekologicznych oraz zwiększenie świadomości ekologicznej młodego pokolenia w zakresie: przeciwdziałania emisjom, odnawialnych źródeł energii i niskoemisyjnego transportu, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

– Realizując ten projekt podniesiemy nie tylko jakość kształcenia uczniów, ale także wzmocnimy bazę dydaktyczną – tłumaczy wójt Fabian Andrukajtis. – Realizacja projektu zamknie się kwotą ponad 83 tysięcy złotych, z czego 75 tysięcy stanowi dofinasowanie. Pozostała kwota to wkład własny gminy -dodaje.

Foto/Tekst: WFOSiGW Olsztyn

WFOSiGW Olsztyn WFOSiGW Olsztyn WFOSiGW OlsztynWFOSiGW Olsztyn

Print Friendly, PDF & Email