W dniu 3 listopada Wójt Gminy Lidzbark Warmiński przekazał jednostce OSP Stryjkowo 2 komplety aparatów powietrznych. Środki na zakup aparatów w całości pochodzą z budżetu Gminy Lidzbark Warmiński.

Aparaty powietrzne to obowiązkowy element wyposażenia każdego strażaka. Urządzenia tego typu nazywane są również aparatami ODO, zatem sprzętem do ochrony dróg oddechowych. Aparaty ODO znajdują zastosowanie, gdy drogi oddechowe są bezpośrednio narażone na działanie szkodliwych gazów oraz wysokich temperatur.

Zakup ten umożliwi jednostce OSP Stryjkowo starania o włączenie do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG) to integralna część organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, mający na celu ratowanie życia, zdrowia, mienia lub środowiska, prognozowanie, rozpoznawanie i zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń. System skupia jednostki ochrony przeciwpożarowej, inne służby, inspekcje, straże, instytucje oraz podmioty, które dobrowolnie w drodze umowy cywilnoprawnej zgodziły się współdziałać w akcjach ratowniczych. Głównym celem KSRG jest zapewnienie ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska, w ramach działań podejmowanych przez PSP i inne podmioty ratownicze (ze szczególnym uwzględnieniem OSP).

Print Friendly, PDF & Email