Sygn. akt IZP.2613.1.3.2023.PN                                                                                                                             Data : 16.10.2023r.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Lidzbark Warmiński

ogłasza przetarg ofertowy

na sprzedaż rowerów damskich oraz rowerów męskich,

stanowiących własność Gminy Lidzbark Warmiński.

Przedmiotem sprzedaży są rowery męskie – 8 sztuk, oraz rowery damskie – 9 sztuk.

Stan techniczny: rowery używane, w dobrym stanie technicznym z widocznymi, pojedynczymi śladami użytkowania.

Parametry techniczne rowerów męskich :

DANE TECHNICZNE

Rodzaj

Rower męski

Marka

FOLTA

Model

230

Rozmiar kół

28 “

Rok nabycia

2014

Parametry techniczne rowerów damskich :

DANE TECHNICZNE

Rodzaj

Rower damski

Marka

FOLTA

Model

IGEA

Rozmiar kół

26 “

Rok nabycia

2014

Cena wywoławcza za 1 szt. : 800,00 zł brutto (słownie : osiemset złotych 00/100).

Ofertę (skan oferty) należy przesłać drogą elektroniczną, na adres e-mail: n.palka@gminalidzbark.com

z wykorzystaniem wzoru formularza ofertowego, który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Oferenci mogą składać oferty na jeden, bądź większą liczbę rowerów.

Wzór formularza ofertowego należy wykorzystać odrębnie dla każdego roweru, któremu został przypisany odpowiedni nr zgodnie z dokumentacją fotograficzną.

Termin składania ofert upływa 27.10.2023r. o godz. 1000.

Oferta powinna zawierać:

  • imię, nazwisko lub nazwę firmy

  • adres oferenta

  • telefon kontaktowy

  • ofertę cenową

Informacja o wyborze oferty/lub unieważnieniu przetargu zostanie umieszczona na stronie internetowej sprzedającego tj. www.gminalidzbark.com (w zakładce : Aktualności)

Komisja przetargowa odrzuci ofertę jeżeli : uczestnik przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej, oferta zostanie złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu, oferent nie poda danych osobowych lub danych firmy.

Komisja przetargowa wybiera ofertę, która zawiera najwyższą cenę na dany egzemplarz roweru typu męskiego lub roweru typu damskiego. W przypadku ofert, zawierających tę samą cenę za dany egzemplarz roweru, o wyborze decydować będzie kolejność ich wpływu.

Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Sprzedający (Gmina Lidzbark Warmiński) wystawi fakturę na Kupującego (oferenta z najwyższą ceną) .

Zapłata za przedmiot sprzedaży nastąpi przelewem, na rachunek bankowy Sprzedającego nr 04 1020 3541 0000 5802 0316 8804 w terminie 7 dni od wystawienia faktury.

Sprzedający wyda Kupującemu przedmiot sprzedaży po dokonaniu przelewu i uznaniu go na koncie Sprzedającego.

Przedmiot sprzedaży zostanie przekazany protokolarnie.

Składniki mienia będące przedmiotem przetargu tj. rowery, można obejrzeć na terenie Gminnego Centrum Kultury – Pilnik 2, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym, w dni robocze, w godz. 1000 – 1300. Dodatkowych informacji udziela Pani Natalia Pałka , tel. 89 767 32 74 wew. 23;
tel. kom.530 298 519.

Wójt Gminy Lidzbark Warmiński zastrzega możliwość unieważnienia przetargu bez podania

Załączniki:

Ogłoszenie rowery

Załącznik nr 1 – wzór formularza ofertowego

Załącznik nr 2 – klauzula RODO

 

 

Print Friendly, PDF & Email