Lidzbark Warmiński 12.01.2023r.
OŚN.6840.8.2022.KJ

WÓJT GMINY
Lidzbark Warmiński
ogłasza drugi przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległej oznaczonej nr: 359/3 położonej w obrębie Rogóż na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem 359/9 położonej w obrębie Rogóż.

Niezabudowana nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym 359/9 o pow. 0,0195 ha.
Działka o regularnym kształcie. Ukształtowanie terenu nieregularne. Działka jest niezabudowana, miejscowo zakrzewiona, nieogrodzona, porośnięta trawą. Działka nie jest wyposażona w urządzenia infrastruktury technicznej. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej.
Księga wieczysta OL1L/00016976/7.

Cena wywoławcza 4.000,00 zł. Wadium 400,00 zł.

Przetarg odbędzie się 16 lutego 2023r. o godz. 830 w siedzibie Urzędu Gminy w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Krasickiego 1.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Gminy Lidzbark Warmiński w Banku PKO Bank Polski SA O/Lidzbark Warmiński 85 1020 3541 0000 5102 0316 8853 w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 13 lutego 2023r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Gminy Lidzbark Warmiński. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.
Ogłoszony przetarg może być odwołany jedynie z ważnych powodów.
Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy pok. Nr 37, tel/fax. 89 767 3274. w 37.

sprzedaż działki 359/9 w Rogóżu

Print Friendly, PDF & Email