Lidzbark Warmiński 05.01.2023r.

OŚN.6840.6.2023.KJ

 

WÓJT GMINY

Lidzbark Warmiński

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Rogóż.

 

Niezabudowana nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym 359/16 o pow. 0,1003 ha. Działka o regularnym kształcie. Ukształtowanie terenu płaskie. Działka niezagospodarowana, nieogrodzona, porośnięta trawą, krzewami oraz pojedynczymi drzewami. Posiada dogodne warunki do zagospodarowania i użytkowania jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ze względu na położenie oraz wydaną decyzję o warunkach zabudowy. Dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni gruntowej dobrze utrzymanej. Działka posiada bezpośredni dostęp do sieci wodociągowej i sieci elektrycznej.

Księga wieczysta  OL1L/00016976/7.

 

Cena wywoławcza 50.000,00 zł + VAT. Wadium 5.000,00 zł.

 

Przetarg odbędzie się 9 lutego 2023r. o godz. 1030 w siedzibie Urzędu Gminy w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Krasickiego 1.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Gminy Lidzbark Warmiński w Banku PKO Bank Polski SA O/Lidzbark Warmiński 85 1020 3541 0000 5102 0316 8853 w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 6 lutego 2023r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Gminy Lidzbark Warmiński. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.

Ogłoszony przetarg może być odwołany jedynie z ważnych powodów.

Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy pok. Nr 37, tel/fax. 89 767 3274. w 37.

Print Friendly, PDF & Email