Lidzbark Warmiński 07.06.2023r.
OŚN.6840.38.2023.KJ

WÓJT GMINY
Lidzbark Warmiński
ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Markajmy.

Działka nr 186/34 o pow. 0,0103 ha położona w obrębie Markajmy, zabudowana budynkiem użytkowym o powierzchni zabudowy 76m2. Kształt działki jest korzystny, zbliżony do trapezu. Działka jest nieogrodzona, ma dostęp do drogi publicznej od strony północnej, południowej
i wschodniej, dojazd dobry, drogą o nawierzchni z trylinki. Działka uzbrojona jest w instalację elektryczną, kanalizacyjną, telekomunikacyjną, gazową i wodną. Budynek został wybudowany w 1973r., w technologii tradycyjnej murowanej, okna w budynku są drewniane, brama dwuskrzydłowa stalowa. W budynku jest instalacja elektryczna i gazowa. W budynku jest jedno pomieszczenie o powierzchni użytkowej 63,56m2. Wysokość pomieszczenia wynosi 3,45m. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części wsi Markajmy, gmina Lidzbark Warmiński uchwalonego uchwałą nr IX/68/2019 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 22 sierpnia 2019 r. działka gruntu o nr ewidencyjnym 186/34 położona w obrębie Markajmy oznaczona jest symbolem MN/U14 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej.
Księga wieczysta OL1L/00019510/4

Cena wywoławcza 35.000,00 zł + VAT. Wadium 3.500,00 zł.

Przetarg odbędzie się 13 lipca 2023r. o godz. 1030 w siedzibie Urzędu Gminy w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Krasickiego 1.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Gminy Lidzbark Warmiński w Banku PKO Bank Polski SA O/Lidzbark Warmiński 85 1020 3541 0000 5102 0316 8853 w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 10 lipca 2023r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Gminy Lidzbark Warmiński. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.
Ogłoszony przetarg może być odwołany jedynie z ważnych powodów.
Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy pok. Nr 37, tel/fax. 89 767 3274. w 37

Markajmy 186/34

Print Friendly, PDF & Email