Wójt Gminy Lidzbark Warmiński ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych gminy Lidzbark Warmiński w 2023 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione   w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Załaczniki

Zarządzenie nr 552

Print Friendly, PDF & Email