Ogłoszenie

Informujemy, że wnioski o preferencyjny zakup
paliwa stałego dla gospodarstwa domowego
złożone w Urzędzie Gminy w Lidzbarku Warmińskim
do dnia 30 listopada 2022 r.
zostaną zrealizowane do 31 grudnia 2022 r.

Natomiast wnioski złożone po 1 grudnia 2022 r. zostaną zakwalifikowane do objęcia wsparciem
w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 r.

Print Friendly, PDF & Email