Wójt Gminy Lidzbark Warmiński

 

Informuje ,że wywieszone zostało ogłoszenie o przetargu na nieruchomość stanowiącą własność komunalną gminy przeznaczoną w najem pod działalność gospodarczą w miejscowości Markajmy przy ul. Bartoszyckiej 28 położonych na działce nr 186/29.

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Lidzbark Warmiński ul. Krasickiego1, opublikowano na stronie internetowej www.gminalidzbark.com

 

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Lidzbarku Warmińskim

Krasickiego 1,pok. nr 16 , tel. 767 32-74 w.16.

 

Lidzbark Warmiński 01.06.2021r.

 

Wójt Gminy

mgr inż. Fabian Andrukajtis

 

 

GKB.7150.2.2021.KG

 

WÓJT GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI

OGŁASZA

przetarg ustny nieograniczony na najem pomieszczeń gospodarczych

w Markajmach przy ul. Bartoszyckiej 28 położonych na działce nr 186/29 ,

z przeznaczeniem na działalność gospodarczą o pow. użytkowej 89,90 m 2.

Wyjściowa stawka za 1 m 2 powierzchni użytkowej wynosi:

 

  1. 8,00 zł. netto + podatek VAT 23 %
  2. kwota postąpienia 0,10 zł.
  3. wadium 400,00 zł ( czterysta złotych ).

Przetarg odbędzie się w dniu 15 czerwca 2021 r. o godz. 10 00 w siedzibie Urzędu Gminy w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Krasickiego 1.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w terminie do dnia 11 czerwca 2021 r. na konto PKO BP SA o/ Lidzbark Warmiński 85 1020 3541 0000 5102 0316 8853.

Umowa najmu na powyższą nieruchomość będzie zawarta na okres jednego roku .

 

Najemca niezależnie od opłaty czynszu ustalonego w drodze przetargu zobowiązany będzie do pokrycia kosztów wg. obowiązujących opłat i stawek związanych ze zużyciem:

  1. energii elektrycznej
  2. opłaty za dostarczenie ciepła w sezonie grzewczym ,
  3. zimnej wody wraz z odprowadzeniem ścieków,
  4. wywozu nieczystości stałych ,
  5. opłacania podatku od nieruchomości .

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.

 

Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy pok. Nr 16 lub tel/fax 089 767 32-74 w.16

 

Lidzbark Warmiński 01.06.2021r.

Print Friendly, PDF & Email