Wójt Gminy Lidzbark Warmiński

  

Informuje, że wywieszone zostało ogłoszenie o przetargu na nieruchomość stanowiącą własność komunalną gminy Lidzbark Warmiński przeznaczoną w najem  pod działalność gospodarczą w miejscowości:

  1. Kochanówka 17 położoną na działce nr 269/1, z przeznaczeniem, na sklep spożywczo –przemysłowy.

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w  siedzibie Urzędu Gminy Lidzbark Warmiński ul. Krasickiego 1,  opublikowano  na stronie internetowej ww.gminalidzbark.com

 

Bliższe  informacje  można uzyskać w Urzędzie Gminy w Lidzbarku Warmińskim

  1. Krasickiego 1, pok. nr 6, tel. 767 32-74 w. 60.

 

 

                                                                                                mgr inż. Fabian Andrukajtis

 

 Lidzbark Warmiński 19.11.2021r.

 

 

Załącznik: Ogłoszenie

 

Print Friendly, PDF & Email