Sygn. akt IZP.2600.1.2021.KA

Data : 08.06.2021r.

Wójt Gminy Lidzbark Warmiński ogłasza II przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu ciężarowego do 3,5 tony Volkswagen Caddy, stanowiącego własność Gminy Lidzbark Warmiński.

Przetarg nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 2019 z późn. zm.).

Parametry techniczne samochodu Volkswagen Caddy :

DANE TECHNICZNE SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO

Rodzaj pojazdu SAMOCHÓD CIĘŻAROWY DO 3,5 TONY
Marka VOLKSWAGEN CADDY
Typ MR’04 E3
Producent Volkswagen
Rok produkcji 2004
Rodzaj paliwa DIESEL
Przebieg 336387 km
Pojemność silnika 1983 ccm
Moc silnika 69 KM
Ilość cylindrów 4
Dopuszczalna masa całk. / ładowność 2035 kg / 578 kg
Napęd Koła przednie

OGUMIENIE:

  • Opony  195/65 R15

Cena wywoławcza: 4.500,00 zł (słownie : cztery tysiące pięćset złotych 00/100).

Stan pojazdu – dobry. Wszystkie naprawy potwierdzone fakturami VAT (do wglądu).

Ofertę (w związku z epidemią wirusa COVID-19) należy przesłać za pomocą operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe na adres Urzędu Gminy Lidzbark Warmiński, ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński lub przekazać do skrzynki podawczej zamontowanej przy Urzędzie Gminy z dopiskiem „Oferta na samochód VOLKSWAGEN CADDY”. Termin składania ofert upływa 17.06.2021r. o godz. 10:00.

Oferta powinna zawierać:

  • imię, nazwisko lub nazwę firmy
  • adres oferenta
  • telefon kontaktowy
  • ofertę cenową

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w terminie do 16.06.2021r. w kwocie 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych), przelewem na konto Urzędu Gminy Nr 85 1020 3541 0000 5102 0316 8853.

Wadium oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte zostanie zwrócone bezpośrednio po przetargu, a oferentowi którego oferta zostanie przyjęta, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej oraz jeżeli uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy.

Informacja o wyborze oferty zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego www.gminalidzbark.com

Komisja przetargowa odrzuca ofertę : jeżeli oferent nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej, jeżeli została złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu; złożoną przez oferenta, który nie wniósł wadium; złożoną przez oferenta nie podającego danych osobowych lub danych firmy.

Komisja przetargowa wybiera ofertę, która zawiera najwyższą cenę.

Umowa na sprzedaż samochodu zostanie zawarta w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Wartość umowy sprzedaży poza VATEM.

Składnik mienia będący przedmiotem przetargu tj. samochód Volkswagen Caddy można obejrzeć na terenie bazy maszynowej Długołęka 9 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym, w dni robocze, w godz. 10:00 – 14:00.

Dodatkowych informacji udziela Pan Tomasz Nykiel pokój Nr 15, tel. (089) 767 32 74 w.15.

Wójt Gminy Lidzbark Warmiński zastrzega możliwość odwołania przetargu bez podania przyczyn.

Print Friendly, PDF & Email