Wójt Gminy ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego w budynku nr 17 w miejscowości Kochanówka, z przeznaczeniem na działalność gospodarczą (sklep spożywczo – przemysłowy ) o pow. użytkowej 41, 20 m 2

wyjściowa stawka za 1 m 2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi:
1. 10,00 zł. netto + podatek VAT 23%
2. kwota postąpienia 0,10 zł.
3. wadium 300,00 zł ( trzysta złotych ).

Przetarg odbędzie się w dniu 14 lutego 2022r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Krasickiego 1.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w terminie do dnia 11 lutego 2022r. w kasie Urzędu Gminy do godz. 13 00 lub na konto PKO BP o/ Lidzbark Warmiński 85 1020 3541 0000 5102 0316 8853.

Umowa najmu na powyższą nieruchomość będzie zawarta na okres trzech lat .

Najemca niezależnie od opłaty czynszu ustalonego w drodze przetargu zobowiązany będzie do pokrycia kosztów wg. obowiązujących opłat i stawek związanych z zużyciem:

1. energii elektrycznej
2. opłaty za centralne ogrzewanie w sezonie grzewczym,
3. wywozu nieczystości stałych i płynnych,
4. zimnej wody,
5. opłacania podatku od nieruchomości za najem lokalu użytkowego.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.

Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy pok. Nr 6
lub tel/fax 089 767 32-74 w.60

Lidzbark Warmiński 13 stycznia 2022 r.

Kochanówka 17

Print Friendly, PDF & Email