Wójt Gminy Lidzbark Warmiński ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż udziału wynoszącego 21/33 w niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Drwęca.

Niezabudowana nieruchomość oznaczona nr 32/3 o pow. 0,0900 ha zlokalizowana w środkowej części wsi Drwęca. Działka graniczy od strony zachodniej z publiczną, urządzoną drogą dojazdową. Nieruchomość zlokalizowana w sąsiedztwie zabudowań zagrodowych miejscowości Drwęca. Kształt działki nieregularny, teren płaski, niezagospodarowany, zachwaszczony. Podstawowa infrastruktura komunalna w strefie oddziaływania z możliwością podłączenia.

Przetarg ogranicza się do pozostałych współwłaścicieli tej nieruchomości.

Księga wieczysta OL1L/000198085/9.

Cena wywoławcza 6.000,00 zł. Wadium 600,00 zł.

Przetarg odbędzie się 17 lutego 2022r. o godz. 10.30 w siedzibie Urzędu Gminy w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Krasickiego 1.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Gminy Lidzbark Warmiński w Banku PKO Bank Polski SA O/Lidzbark Warmiński 85 1020 3541 0000 5102 0316 8853 w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 14 lutego 2022r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Gminy Lidzbark Warmiński. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.
Ogłoszony przetarg może być odwołany jedynie z ważnych powodów.

Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy pok. Nr 37, tel/fax. 89 767 3274. w 37.

6840.23. ogłoszenie o I przetargu

Print Friendly, PDF & Email