Lidzbark Warmiński 09.06.2022 r.

GKB.7150.5.2022.DI

WÓJT GMINY

Lidzbark Warmiński

 

 

ogłasza nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę pomieszczenia gospodarczego  w budynku świetlicy nr 19 A w Rogóżu oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka
nr 248/11 o pow.  użytkowej 13,27 m2, położonej w obrębie Rogóż.

Księga wieczysta OL1L/00019151/9

 

Czynsz dzierżawny 79,62 zł netto rocznie. Wadium 15,00 zł.

Kwota postąpienia 0,80 zł

Dzierżawa nieruchomości na okres 3 lat.

Opłaty: czynsz dzierżawny

 

Przetarg odbędzie się 15 lipca 2022r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Lidzbarku Warmińskim, ul. Krasickiego 1.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Gminy Lidzbark Warmiński w Banku PKO Bank Polski SA O/Lidzbark Warmiński 85 1020 3541 0000 5102 0316 8853 w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 12 lipca 2022r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Gminy Lidzbark Warmiński.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy.

Ogłoszony przetarg może być odwołany jedynie z ważnych powodów.

Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy pok. 21, tel./fax 89 767 32 74 w. 21.

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email