Lidzbark Warmiński 02.09.2021r.

OŚN.6845.1.2021.KJ

 

WÓJT GMINY

Lidzbark Warmiński

 

ogłasza nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 183/4 o pow. 0,0228 ha, położona w obrębie Kraszewo. Nieruchomość zabudowana budynkiem produkcyjnym usługowym i gospodarczym dla rolnictwa. Przeznaczenie nieruchomości na cele ogrodu przydomowego.

Księga wieczysta OL1L/00026910/0.

 

Czynsz dzierżawny 22,80 zł. Wadium: 5 zł

Dzierżawa nieruchomości na okres 3 lat.

Opłaty: czynsz dzierżawny, podatek rolny

 

Przetarg odbędzie się 7 października 2021r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Lidzbarku Warmińskim, ul. Krasickiego 1.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Gminy Lidzbark Warmiński w Banku PKO Bank Polski SA O/Lidzbark Warmiński 85 1020 3541 0000 5102 0316 8853 w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 4 października 2021r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Gminy Lidzbark Warmiński.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy.

Ogłoszony przetarg może być odwołany jedynie z ważnych powodów.

Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Lidzbark Warmiński przy ul. Krasickiego 1, 11 – 100 Lidzbark Warmiński, pok. 37, tel. 89 767 32 74 w. 37.

Print Friendly, PDF & Email