Lidzbark Warmiński 25.02.2021r.

OŚN.6845.4.2020.ŻA

 

WÓJT GMINY

Lidzbark Warmiński

 

ogłasza nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 194/1 o pow. 0,3108 ha, 194/2 o pow. 0,3136 ha, 194/3 o pow. 0,3035 ha, 194/4 o pow. 0,006 ha położone w obrębie Runowo. Kształt działek zbliżony do kwadratu położone w szeregu przy drodze gminnej. Przeznaczenie nieruchomości na cele rolne

Księga wieczysta OL1L/00028277/4.

 

Czynsz dzierżawny:

  • dla działki nr 194/1 wynosi 136,75 zł
  • dla działki nr 194/2 wynosi 137,98 zł
  • dla działki nr 194/3 wynosi 133,54 zł
  • dla działki nr 194/4 wynosi 132,26 zł

Wadium: 50 zł

Dzierżawa nieruchomości na okres 3 lat.

Opłaty: czynsz dzierżawny, podatek rolny

Przetarg odbędzie się 31 marca 2021r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Lidzbarku Warmińskim, ul. Krasickiego 1.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Gminy Lidzbark Warmiński w Banku PKO Bank Polski SA O/Lidzbark Warmiński 85 1020 3541 0000 5102 0316 8853 w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 26 marca 2021r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Gminy Lidzbark Warmiński.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy.

Ogłoszony przetarg może być odwołany jedynie z ważnych powodów.

Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Lidzbark Warmiński przy ul. Krasickiego 1, 11 – 100 Lidzbark Warmiński, pok. 14, tel. 89 767 32 74 w. 14.

Print Friendly, PDF & Email