Gmina Lidzbark Warmiński otrzymała ze środków budżetu państwa wsparcie finansowe w wysokości 4 000,00 zł, w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” Priorytet 3.

Wkład własny Gminy Lidzbark Warmiński w realizację Programu wynosi 1 000,00 zł.

Koszt całego przedsięwzięcia wynosi 5 000,00 zł.

Wsparcie finansowe zostanie przekazane Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rogóżu. Środki będą przeznaczone na zakup książek będących nowościami wydawniczymi i realizację działań promujących czytelnictwo.

 

logotypy program czytelnictwo

 

Print Friendly, PDF & Email