logotyp PROW _KGD_WZ

Lokalna Grupa Działania “Warmiński Zakątek” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na wdrażanie operacji przez Podmioty inne niż LGD w ramach LSR 2014 – 2020 realizowanej w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020:

2/2023 premie na rozpoczęcie działalności gospodarczej
Link do ogłoszenia na stronie LGD: http://warminskizakatek.com.pl/wz3/index12.php?site=lsr/artykul&cat=9&art=1655
3/2023 granty na centra aktywności lokalnej
Link do ogłoszenia na stronie LGD: http://warminskizakatek.com.pl/wz3/index12.php?site=lsr/artykul&cat=9&art=1656
4/2023 granty na wydarzenia kulturalne
Link do ogłoszenia na stronie LGD: http://warminskizakatek.com.pl/wz3/index12.php?site=lsr/artykul&cat=9&art=1657

Nabory dla każdego z ww. konkursów będą miały miejsce między 26 VI a 10 VII 2023 r.

Print Friendly, PDF & Email