Przypominamy, iż aktualnie trwa nabór wniosków na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej.

Z wnioskiem o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej mogą wystąpić mieszkańcy gminy Lidzbark Warmiński.

Wnioski realizowane w ramach inicjatywy lokalnej muszą służyć wyłącznie zaspokajaniu zbiorowych potrzeb gminy Lidzbark Warmiński, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 8 marca   1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm).

Wzorem lat ubiegłych wnioski można składać do dnia 28.02.2022 r. w sekretariacie Urzędu Gminy, ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński (pok. 30).

Wzór wniosku dostępny jest do pobrania na stronie internetowej gminy Lidzbark Warmiński: http://gminalidzbark.com/ w zakładce MIESZKANIEC / INICJATYWA LOKALNA oraz w Urzędzie Gminy, pok. 35.

Wszelkich informacji nt. wypełniania wniosków oraz realizacji inicjatywy lokalnej udzielają: Pani Agnieszka Dębicka oraz Pani Justyna Szumczyk, Urząd Gminy pok. 35, tel. 89 767 32 74 wew. 35.

 

Print Friendly, PDF & Email