Lokalna Grupa Działania “Warmiński Zakątek” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na wdrażanie operacji przez Podmioty inne niż LGD w ramach LSR 2014 – 2020 realizowanej w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020: opracowanie „koncepcji inteligentnych wsi” (smart village)

W ramach naboru przewidziano udzielenie grantów organizacjom pozarządowym o kwocie 4 tys. złotych w charakterze refundacji poniesionych wydatków. Nabór będzie miał miejsce między 22 sierpnia a 8 września 2022 r.

LINK DO OGŁOSZENIA: http://warminskizakatek.com.pl/wz3/index12.php?site=lsr/artykul&cat=9&art=1456

logotypy_unijne

Print Friendly, PDF & Email