Zielona przystań we wsi Kraszewo – pod takim hasłem realizowany będzie nowy projekt w gminie Lidzbark Warmiński dofinansowany przez Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego kwotą 10.075,00 zł, w ramach konkursu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla”.

Uroczystego podpisania umowy dokonali: Wójt Gminy Lidzbark Warmiński Fabian Andrukajtis, Zastępca Skarbnika Dorota Licznerska oraz Sołtys wsi Kraszewo Wiesława Pieńkowska.

Całkowita wartość projektu wynosi 20.150,00 zł.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków życia mieszkańców oraz wzrost atrakcyjności wsi Kraszewo poprzez urządzenie i uporządkowanie terenów zielonych oraz stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku wokół stawu w centrum wsi.

Planowana inwestycja obejmuje odmulenie i wyczyszczenie stawu, zarybienie, zasadzenie roślin, ogrodzenie terenu oraz postawienie ławeczki, lampy solarnej oraz tablicy informacyjnej opisującej ryby zamieszkujące staw.

Print Friendly, PDF & Email