logotyp Ministerstwa Sprawiedliwości

Koło Gospodyń Wiejskich w Runowie „Warmińskie Tradycje” zaprasza na konferencję naukowo-szkoleniową dla dzieci i młodzieży z Runowa i ościennych miejscowości, która odbędzie się w dniu 30.05.2023r. o godzinie 10.00 w świetlicy wiejskiej w Runowie. Głównym tematem spotkania będzie przeciwdziałanie przestępczości i jej zjawiskom:
– przemocy domowej,
– przestępstw na szkodę małoletnich,
– cyberprzestępczości,
– oszustw i lichwy,
– promowania bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Konferencję poprowadzi przedstawiciel Ochotniczej Straży Pożarnej w Runowie oraz dzielnicowy policjant z Komendy Powiatowej Policji w Lidzbarku Warmińskim. Podjęcie tej współpracy pozwoli osiągnąć założony cel, jakim jest bezpieczniejsze życie w naszej gminie. Dążymy do tego, aby zapobiegać zjawiskom i zachowaniom, które budzą powszechny sprzeciw i poczucie zagrożenia. Ideą konferencji jest zwrócenie uwagi na potrzeby bezpieczeństwa i akceptacji, które należą do najważniejszych ludzkich potrzeb.

Serdecznie zapraszamy.

Print Friendly, PDF & Email