KOMUNIKAT – usuwanie odpadów zawierających azbest

W związku z przygotowaniem danych do złożenia wniosku do WFOŚiGW w Olsztynie na unieszkodliwienie odpadów i wyrobów zawierających azbest, mieszkańcy, którzy chcą ubiegać się o dofinansowanie do utylizacji pokryć dachowych zawierających azbest proszeni są o zgłaszanie ilości gotowych do odbioru materiałów azbestowych do dnia 20 grudnia 2021 r. osobiście w  Urzędzie  Gminy  Lidzbark Warmiński (ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński) w pokoju nr 36.

Informacje można uzyskać po numerem tel.  89 767 32 74 w. 36

Wniosek – w sprawie usunięcia odpadów zawierających azbest

Zdjęcie przedstawiające materiał budowlany azbestowo-cementowy
Print Friendly, PDF & Email