Rada Gminy Lidzbark Warmiński zdecydowała o przyznaniu kolejnych dotacji na remonty zabytkowych kościołów na terenie gminy wiejskiej Lidzbark Warmiński. W budżecie na ten cel przewidziano 40 000,00 zł. Do Urzędu Gminy wpłynęły dwa wnioski, które zostały rozpatrzone pozytywnie.

Dotacje otrzymała Parafia Rzymskokatolicka Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Jarandowie w kwocie 11 150,00 zł, na realizację zadania pn. „Konserwacja neogotyckich witraży Kościoła Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Jarandowie – etap I dwa witraże prezbiterium: Św. Józefa i witraż Matki Boskiej z dzieciątkiem” oraz Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Michała Archanioła w Blankach w kwocie 5 000,00 zł, na realizację zadania pn. „Prace konserwatorskie polichromii ścian wewnętrznych w gotyckim kościele pw. Św. Michała Archanioła w Blankach – ściana zachodnia – etap III ostatni”. Uroczystego podpisania umowy dokonali Wójt Gminy Lidzbark Warmiński Fabian Andrukajtis, Ksiądz Proboszcz Roman Cichocki i Ksiądz Proboszcz Adam Narbut.

podpisanie umowy - dotacje na kościoły
Print Friendly, PDF & Email