Uprzejmie informuję, że w dniu 6 stycznia 2023 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, która w całości zastąpiła ustawę z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

Wprowadzenie nowej ustawy podyktowane jest dostosowaniem polskiego porządku prawnego do nowych przepisów Unii Europejskiej w tym zapewnienie jednolitego funkcjonowania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt jako istotnego ogniwa zwalczania chorób zakaźnych zwierząt. Ustawa ta reguluje m.in. obowiązki właścicieli i posiadaczy koniowatych.

Gromadzone w komputerowej bazie danych szczegółowe informacje dotyczących całego pogłowia utrzymywanych zwierząt najważniejszych gatunków zwierząt gospodarskich, będą wykorzystane w pracach nad poprawą warunków utrzymywania tych zwierząt w skali całego kraju i kształtowania polityki w zakresie produkcji zwierzęcej.

Kliknij w obrazek aby zapoznać się z najważniejszymi informacjami

informacje nowa ustawa dla właścicieli koniowatych

Print Friendly, PDF & Email