INFORMACJA

UNIEWAŻNIENIE I PRZETARGU OFERTOWEGO

NA SPRZEDAŻ GRZEJNIKÓW ELEKTRYCZNYCH,

STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI

 

 

 

Znak sprawy : IZP.2613.1.6.2023.PN                                                                                            Data : 10.11.2023r.

 

WÓJT GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI

informuje :

o unieważnieniu I przetargu ofertowego na sprzedaż 1 grzejnika elektrycznego o mocy 1500 W, 11 sztuk grzejników elektrycznych o mocy 1000 W oraz 14 sztuk grzejników elektrycznych o mocy 500 W, który odbył się w dniu 10.11.2023r.

 

Uzasadnienie unieważnienia postępowania :

Nie złożono ofert w prowadzonym postępowaniu przetargowym.

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email