INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

NA SPRZEDAŻ ZRĘBKI DRZEWNEJ
POZYSKANEJ Z WYCINKI DRZEW I KRZEWÓW
STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI

Znak sprawy : IZP.2613.1.1.2023.KA Data : 27.01.2023r.

w przetargu ofertowym
na sprzedaż zrębki drzewnej pozyskanej z wycinki drzew i krzewów przy drogach gminnych,
stanowiącej własność Gminy Lidzbark Warmiński zbiornika bezciśnieniowego,
który odbył się w dniu 27.01.2023r.

jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy:
EUROMEBLE Sp. z o.o.
z Bartoszyc

z ceną – 60,00 zł/m3 netto
(słownie : sześćdziesiąt złotych 00/100).

 

Print Friendly, PDF & Email