INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NA SPRZEDAŻ ZBIORNIKA NA OLEJ NAPĘDOWY STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI.

Znak sprawy: IZP.2600.1.2022.KA
Data: 18.07.2022r.

W III przetargu ofertowym
na sprzedaż zbiornika bezciśnieniowego, dwupłaszczowego TANGO OIL na olej napędowy, który odbył się w dniu 15.07.2022r.

jako najkorzystniejszą wybrano ofertę:
Gospodarstwo Rolne Hubert Adamiec, Krzesimów
z ceną – 5.001,00 zł  (słownie: pięć tysięcy jeden złotych).

Print Friendly, PDF & Email