Znak sprawy: IZP.2613.7.2023.KA
Data: 13.11.2023r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

NA SPRZEDAŻ
SAMOCHODU OSOBOWEGO VOLKSWAGEN TRANSPORTER STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI.

W przetargu ofertowym jako najkorzystniejszą wybrano ofertę :
Pana Stanisława Bekieszczuka
zam. Czarny Kierz

z ceną za samochód osobowy VOLKSWAGEN TRANSPORTER – 9.100,00 zł
(słownie: dziewięć tysięcy sto złotych).

Print Friendly, PDF & Email