INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO DO 3,5 TONY VOLKSWAGEN TRANSPORTER STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI.

 

Znak sprawy : IZP.2600.2.2021.KA

Data : 31.05.2021r.

 

w przetargu ofertowym

jako najkorzystniejszą wybrano ofertę :

Pani Eweliny Goliszewskiej, zam. Sokół 96, 08-460 Sobolew,

cena oferty – 9.166,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt sześć złotych).

Print Friendly, PDF & Email