INFORMACJA  O WYBORZE OFERTY

 

NA SPRZEDAŻ ROWERÓW DAMSKICH ORAZ ROWERÓW MĘSKICH,

STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI

 

 

Znak sprawy : IZP.2613.1.3.2023.PN                   Data : 05.06.2024r.

 

w  przetargu ofertowym

na sprzedaż rowerów damskich oraz rowerów męskich, stanowiących własność  Gminy Lidzbark Warmiński, który odbył się w dniu 05.06.2024r.

 

wybrano oferty:

Numer 1 – na rower damski numer 6D  z ceną 700,00 zł/ brutto

(słownie : siedemset złotych, 00/100).

 

Numer 2 – na rower damski numer 4D  z ceną 700,00 zł/ brutto

(słownie : siedemset złotych, 00/100).

 

Numer 3 – na rower damski numer 10D z ceną 700,00 zł/ brutto

(słownie : siedemset złotych, 00/100).

 

Numer 4 – na rower męski numer 9M  z ceną 700,00 zł/ brutto

(słownie : siedemset złotych, 00/100).

 

Numer 5 – na rower męski numer 5M  z ceną 700,00 zł/ brutto

(słownie : siedemset złotych, 00/100).

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email