INFORMACJA  O WYBORZE OFERTY

NA SPRZEDAŻ ROWERÓW DAMSKICH ORAZ ROWERÓW MĘSKICH,

STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI

 

 

Znak sprawy : IZP.2613.1.3.2023.PN                                                                                                          Data : 10.11.2023r.

 

w  przetargu ofertowym

na sprzedaż rowerów damskich oraz rowerów męskich, stanowiących własność  Gminy Lidzbark Warmiński, który odbył się w dniu 10.11.2023r.

 

jako  najkorzystniejszą wybrano ofertę:

Numer 1 – na rower męski numer 4M  z ceną 829,00 zł/ brutto (słownie : osiemset dwadzieścia dziewięć złotych, 00/100).

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email