INFORMACJA  O WYBORZE OFERTY

 NA SPRZEDAŻ ROWERÓW DAMSKICH ORAZ ROWERÓW MĘSKICH,

STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI

 

 

Znak sprawy : IZP.2613.1.3.2023.PN                   Data : 28.05.2023r.

 

w  przetargu ofertowym

na sprzedaż rowerów damskich oraz rowerów męskich, stanowiących własność
 Gminy Lidzbark Warmiński, który odbył się w dniu 27.05.2023r.

 

wybrano oferty:

Numer 1 – na rower męski numer 8M  z ceną 700,00 zł/ brutto

(słownie : siedemset złotych, 00/100).

 

Numer 2 – na rower damski numer 3D  z ceną 700,00 zł/ brutto

(słownie : siedemset złotych, 00/100).

 

Numer 3 – na rower męski numer 2M z ceną 700,00 zł/ brutto

(słownie : siedemset złotych, 00/100).

 

Numer 4 – na rower damski numer 8D  z ceną 700,00 zł/ brutto

(słownie : siedemset złotych, 00/100).

 

Numer 5 – na rower męski numer 7M  z ceną 701,00 zł/ brutto

(słownie : siedemset jeden złotych, 00/100).

 

Numer 6 – na rower damski numer 7D  z ceną 702,00 zł/ brutto

(słownie : siedemset dwa złote, 00/100).

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email