INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO DO 3,5 TONY VOLKSWAGEN CADDY STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI.

Znak sprawy : IZP.2600.1.2021.KA Data : 17.06.2021r.

w II przetargu ofertowym

jako najkorzystniejszą wybrano ofertę :

Pana Jacka Umińskiego, zam. ul. Sienkiewicza 11, 13-200 Działdowo

cena oferty – 4.650,50 zł (słownie: cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych 50/100).

Print Friendly, PDF & Email