INFORMACJA

UNIEWAŻNIENIE II PRZETARGU OFERTOWEGO NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SPECJALNEGO POŻARNICZEGO JELCZ, STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI

Znak sprawy: IZP.2600.2.2022.KA
Data: 19.07.2022r.

WÓJT GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI
informuje: o unieważnieniu II przetargu ofertowego na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego JELCZ, który odbył się w dniu 15.07.2022r.

Uzasadnienie unieważnienia postępowania:
Nie złożono ofert w prowadzonym postępowaniu przetargowym.

Print Friendly, PDF & Email