Lidzbark Warmiński 08.04.2022r.

OŚN.6840.24.2020.KJ

Informacja o przetargu w dniu 31.03.2022 r. na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości nr 22/6 w obrębie Markajmy.

1. Niezabudowana nieruchomość oznaczona nr 22/6 o pow. 1,5690 ha położona w obrębie Markajmy zapisana w księdze wieczystej OL1L/00020500/1.
2. Cena wywoławcza nieruchomości 35.000,00 zł.
3. Poprzednie przetargi: 12.11.2020r., 04.02.2021r., 20.04.2021r.. 30.09.2021r., 05.01.2022r.
4. Do przetargu przystąpiło trzech uczestników.
5. Cena osiągnięta w przetargu 43.000,00 zł.
6. Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym i nabywcą nieruchomości zostali Państwo Bożena i Filip Chlewińscy.

 

Print Friendly, PDF & Email