Informacja o przetargu w dniu 17.02.2022r. na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Kłębowo.

  1. Niezabudowana nieruchomość oznaczona jako działka gruntu nr 240/9 o pow. 0,0350 ha, położona w obrębie Kłębowo zapisana w księdze wieczystej OL1L/00014027/6.
  2. Cena wywoławcza nieruchomości 70.000,00 zł.
  3. Do przetargu nie przystąpił żaden uczestnik.
  4. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku wpłaty wadium.

 

 

Print Friendly, PDF & Email