Lidzbark Warmiński 15.10.2021r.

OŚN.6845.1.2021.KJ

 

  

INFORMACJA O PRZETARGU W DNIU 07.10.2021r.

NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI

NR 183/4 W OBRĘBIE KRASZEWO.

  1. Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 183/4 o pow. 0,0228 ha, położona w obrębie Kraszewo. Nieruchomość zabudowana budynkiem produkcyjnym usługowym i gospodarczym dla rolnictwa zapisana w księdze wieczystej OL1L/00026910/0.
  2. Czynsz dzierżawny nieruchomości 23,80 zł.
  3. Do przetargu przystąpił jeden uczestnik.
  4. Dzierżawcą nieruchomości została Pani Maria Turemka.
Print Friendly, PDF & Email