1. Niezabudowana nieruchomość oznaczona nr 22/4 o pow. 1,5040 ha położona w obrębie Markajmy zapisana w księdze wieczystej OL1L/00020500/1.
2. Poprzednie przetargi: 12.11.2020r., 04.02.2021r., 20.04.2021r., 30.09.2021r.
3. Cena wywoławcza nieruchomości 40.000,00 zł.
4. Do przetargu nie przystąpił żaden uczestnik.
5. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku wpłaty wadium.

 

6840.23.2020 informacja o wyniki przetargu 01.2022

Print Friendly, PDF & Email