Lidzbark Warmiński 24.02.2023r.
OŚN.6840.8.2022.KJ

INFORMACJA O PRZETARGU W DNIU 16.02.2023r.
NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI
NR 359/9 W OBRĘBIE ROGÓŻ.

1. Niezabudowana nieruchomość oznaczona nr 359/9 o pow. 0,0195 ha położona w obrębie Rogóż zapisana w księdze wieczystej OL1L/00016976/7.
2. Cena wywoławcza nieruchomości 4.000,00 zł
3. Poprzedni przetarg: 01.09.2022r.
4. Do przetargu przystąpił jeden uczestnik.
5. Cena osiągnięta w przetargu: 4.040,00 zł
6. Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym i nabywcą nieruchomości zostali Państwo Ewa Obuchowska i Józef Obuchowski.

 

Print Friendly, PDF & Email