Lidzbark Warmiński 20.05.2022r.
OŚN.6840.2.2021.KJ

Informacja o przetargu w dniu 28.04.2022r. na sprzedaż zabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr138/4 w obrębie Kaszuny.

1. Zabudowana nieruchomość oznaczona nr 138/4 o pow. 0,2200 ha położona w obrębie Kaszuny zapisana w księdze wieczystej OL1L/00031152/6.
2. Cena wywoławcza nieruchomości 20.000,00 zł + VAT.
3. Do przetargu nie przystąpił żaden uczestnik.
4. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku wpłaty wadium.

Print Friendly, PDF & Email