Lidzbark Warmiński 20.05.2022r.
OŚN.6840.16.2019.KJ

Informacja o przetargu w dniu 28.04.2022r. na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Kłębowo

1. Niezabudowana nieruchomość oznaczona jako działka gruntu nr 220/1 o pow. 2,8200 ha, położona w obrębie Kłębowo zapisana w księdze wieczystej OL1L/00028559/5.
2. Cena wywoławcza nieruchomości 350.000,00 zł + VAT
3. Do przetargu nie przystąpił żaden uczestnik.
4. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku wpłaty wadium.

 

Print Friendly, PDF & Email