Lidzbark Warmiński 15.09.2023r.
OŚN.6840.32.2023.KJ

INFORMACJA O PRZETARGU W DNIU 07.09.2023r.
NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI
OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA NR 59/7 W OBRĘBIE ŚWIĘTNIK.

1. Niezabudowana nieruchomość oznaczona nr 59/7 o pow. 1,4600 ha położona w obrębie Świętnik zapisana w księdze wieczystej OL1L/00029763/5.
2. Cena wywoławcza nieruchomości 50.000,00 zł.
3. Poprzedni przetarg: 01.06.2023r.
4. Do przetargu nie przystąpił żaden uczestnik.
5. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku wpłaty wadium.

Print Friendly, PDF & Email