Lidzbark Warmiński 03.11.2023r.
OŚN.6840.29.2023.KJ

INFORMACJA O PRZETARGU W DNIU 26.10.2023r.
NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI
OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA NR 61/1 W OBRĘBIE BABIAK.

1. Niezabudowana nieruchomość oznaczona nr 61/1 o pow. 0,9200 ha położona w obrębie Babiak zapisana w księdze wieczystej OL1L/00019663/1.
2. Cena wywoławcza nieruchomości 100.000,00 zł.
3. Poprzedni przetarg 01.06.2023r., 07.09.2023r.
4. Do przetargu nie przystąpił żaden uczestnik.
5. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku wpłaty wadium.

Print Friendly, PDF & Email