Lidzbark Warmiński 03.11.2023r.
OŚN.6840.24.2023.KJ

INFORMACJA O PRZETARGU W DNIU 26.10.2023r.
NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI
OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA NR 186/31 W OBRĘBIE MARKAJMY.

1. Niezabudowana nieruchomość oznaczona nr działki 186/31 o pow. 0,0189 ha położona w obrębie Markajmy zapisana w księdze wieczystej OL1L/00019510/4.
2. Cena wywoławcza nieruchomości 10.000,00 zł + VAT.
3. Poprzedni przetarg: 24.08.2023r.
4. Do przetargu przystąpił jeden uczestnik.
5. Cena uzyskana w przetargu 10.100,00 zł + VAT.
6. Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym i nabywcą nieruchomości zostali Państwo Małgorzata i Adam Gudaniec.

Print Friendly, PDF & Email