Lidzbark Warmiński 24.04.2023r.
OŚN.6840.11.2023.KJ

INFORMACJA O PRZETARGU W DNIU 14.04.2023r.
NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO
POŁOŻONEGO W OBRĘBIE DRWĘCA.

1. Lokal mieszkalny nr 1 w budynku nr 4 w Drwęcy położonym na działce oznaczonej nr 94 o pow. 2,3300 ha. Księga wieczysta OL1L/00009635/3.
2. Cena wywoławcza nieruchomości 60.000,00 zł.
3. Do przetargu nie przystąpił żaden uczestnik.
4. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku wpłaty wadium.

 

Print Friendly, PDF & Email