Lidzbark Warmiński 09.09.2022r.
OŚN.6840.8.2022.KJ

INFORMACJA O PRZETARGU W DNIU 01.09.2022r.
NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI
NR 359/9 W OBRĘBIE ROGÓŻ.

1. Niezabudowana nieruchomość oznaczona nr 359/9 o pow. 0,0195 ha położona w obrębie Rogóż zapisana w księdze wieczystej OL1L/00016976/7.
2. Cena wywoławcza nieruchomości 4.000,00 zł
3. Do przetargu nie przystąpił żaden uczestnik.
4. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku wpłaty wadium.

Print Friendly, PDF & Email