Lidzbark Warmiński 09.09.2022r.
OŚN.6840.9.2022.KJ

INFORMACJA O PRZETARGU W DNIU 01.09.2022r.
NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI
OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA NR 359/24 W OBRĘBIE ROGÓŻ.

1. Niezabudowana nieruchomość oznaczona nr 359/24 o pow. 0,3312 ha położona w obrębie Rogóż zapisana w księdze wieczystej OL1L/00016976/7.
2. Cena wywoławcza nieruchomości 35.000,00 zł.
3. Do przetargu przystąpiło dwóch uczestników.
4. Cena osiągnięta w przetargu 80.250,00 zł.
5. Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym i nabywcą nieruchomości została Pani Anna Kowalska oraz Pan Dawid Kowalski.

Print Friendly, PDF & Email