Lidzbark Warmiński 09.09.2022r.
OŚN.6840.1.2022.KJ

INFORMACJA O PRZETARGU W DNIU 01.09.2022r.
NA SPRZEDAŻ ZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI
OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA NR 35/10 W OBRĘBIE MEDYNY.

1. Zabudowana nieruchomość oznaczona nr 35/10 o pow. 0,3077 ha położona w obrębie Medyny zapisana w księdze wieczystej OL1L/00031178/4.
2. Cena wywoławcza nieruchomości 200.000,00 zł + VAT.
3. Poprzedni przetarg: 14.07.2022r.
4. Do przetargu nie przystąpił żaden uczestnik.
5. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku wpłaty wadium.

Print Friendly, PDF & Email